Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Arbore

arbore-monasteryMănăstirea Arbore – 1503

Luca Arbore a fost unul dintre cei mai importanţi boieri ai lui Ştefan cel Mare, fiind hatmanul Sucevei din 1486. a apărat cu mult curaj Cetatea Sucevei în 1497, împotriva atacurilor poloneze.

A rămas în istorie alături de renumita biserică din satul ce-i poartă numele, pe care a înălţat-o în anul 1503.

Biserica, cu hramul Tăiarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, din satul Arbore este ridicată pe un plan rectangular, sugerând în interior ideea unui triconc, prin nişele înalte, săpate în profunzimea zidului. O arcadă semicirculară dublează peretele vestic al pronaosului, la exterior.

Din punct de vedere iconografic, pictura este caracteristică şcolii moldoveneşti din secolelele al XV-lea şi al XVI-lea.

O particularitate a picturii interioare o constituie prezenţa familiei ctitorului în două imagini (o pictură votivă pe peretele vestic al naosului şi portrete funerare din pronaos).

Frescele exterioare au fost realizate de Dragoş Coman din Iaşi, în 1541, pe un fundal verde, spre deosebire de Voroneţ, unde predomina albastrul. Verdele este în cinci umbre şi 47 de nuanţe în combinaţie cu roşu, albastru, galben, roz şi ocru. Secretul culorilor, de origine vegetală şi al combinării lor a fost luat de pictorii moldoveni în mormânt.

2 thoughts on “Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Arbore”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.