Parcul Natural Porţile de Fier – România

Parcul Natural Porţile de Fier – RomâniaParcul Natural Porţile de Fier, cu o suprafaţă de peste 115.000 hectare, situat în S-V României, este unul dintre cele mai mari parcuri naturale din România, şi are în componenţa sa 18 rezervaţii, împărţite astfel:

15 zone naturale protejate de interes naţional (rezervaţii naturale şi monumente ale naturii),

3 Zone de Protecţie Specială Avifaunistică şi 12 zone tampon.

Limita sudică a parcului o reprezintă Fluviul Dunărea. Acesta crează aici cel mai lung şi unul dintre cele mai spectaculoase defilee din Europa.

Această zonă a ajuns parc deoarece s-a dorit protejarea şi conservarea biodiversităţii şi elementelor peisagistice existente.

Datorită complexităţii geologice şi tectonice, în Parcul Natural Porţile de Fier apare o mare diversitate petrografică, şi aici întâlnim două mari unităţi structurale:

Pânza Getică

• Autohtonul Danubian.

În Parcul Natural Porţile de Fier se găsesc o serie de puncte de interes geologic şi palentologic, ce sunt renumite la nivel naţional. Unul dintre cele mai deosebite defilee din Europa este reprezentat de Defileul Românesc al Dunării, cu sectoare de îngustare şi lărgire. În zona Cazanelor Dunării, întâlnim cea mai impresionantă parte a defileului, unde relieful carstic iese bine în evidenţă.

Sectorul românesc al Defileului Dunării prezintă un interes mai mare pentru specialişti deoarece cuprinde o serie de rezervaţii ştiinţifice: Balta Nera-Dunăre, Baziaş, Râpa cu lăstuni din Valea Divici, Valea Mare, Locul fosilifer Sviniţa, Cazanele Mari şi Mici, Locul fosilifer Bahna, Dealul Duhovnei, Gura Văii-Vârciorova, Faţa Virului, Cracul Crucii, Valea Oglănicului, Cracul Găioara, Dealul Vărănic.

În arealul Parcului Natural Porţile de Fier, găsim o serie de specii şi animale cu o importanţă majoră pentru România şi Europa. O specie protejată de lege este Tulipa hungarica (laleaua cazanelor), specie endemică, iar alte specii stricte protejate sunt: Testudo hermanni boettgeri (broasca ţestoasă de uscat), Vipera ammodytes (vipera cu corn), Canis lupus (lupul), Lacerta viridis (guşterul), Ruscus aculeatus (ghimpele), Campanula crassipes (clopoţeii Cazanelor), Daphne laureola, Taxus baccata.

Biodiversitatea ridicată şi prezenţa unor activităţi tradiţionale de exploatare a resurselor naturale au recomandat acest spaţiu pentru propunerea de declarare a Parcului Natural Porţile de Fier – rezervaţie a biosferei – de către comitetul MAB Unesco – România.

Parcul Natural Porţile de Fier este un adevărat muzeu în aer liber şi reprezintă un patrimoniu unic în Europa şi este un mediu favorabil pentru recreere şi hrănire spirituală.

Prestigiul Parcului Natural Porţile de Fier devine cu atât mai mare, cu cât teritoriul său va deveni un parc natural transfrontalier, alcătuit din sectorul românesc, care cuprinde zona Clisurii, cunoscută în toponimia populară prin denumirea de Cazanele Dunării şi sectorul iugoslav al Parcului Naţional Djerdap.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Read previous post:
Bronşita fără antibiotice?
Bronşita fără antibiotice?

În timpul inspiraţiei, aerul pătrunde în organism prin nas şi gură. El ajunge la nivelul gâtului, al faringelui, traversează laringele...

Close