Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Râşca

Mănăstirea Râşca – 1542 Conform tradiţiei, la început, a fost adusă aici din satul Bogdăneşti o bisericuţă din lemn, ridicată de Bogdan I, ctitorul Moldovei. În anul 1542, peste fundaţiile acestei biserici, Petru Rareş, a înălţat o biserică din piatră, care s-a păstrat până astăzi, cu unele modificări suferite de-a lungul timpului. Aşa cum se vede astăzi, biserica, cu hramul Sfântul Nicolae, este de forma unui trifoi, corespunzător diviziunilor: un pridvor cu dimensiuni mari, pronaosul, …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Biserica „Sfânta Cruce” , Pătrăuţi

Biserica „Sfânta Cruce” , Pătrăuţi – 1487 Aşezare străveche, Pătrăuţi îşi deapănă istoria de-a lungul secolelor, amintindu-ne de epoca de început şi de glorie a statului moldovean. Înconjurată de tainice păduri, ferită de lume, aceasta păstrează legende în care figura dominantă a lui Ştefan cel Mare devine omniprezentă. Nu departe de Suceava, pe drumul vechi de pe valea râului, în satul Pătrăuţi, domnitorul Ştefan cel Mare a întemeiat, în 1487, singura mănăstire de maici din …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Arbore

Mănăstirea Arbore – 1503 Luca Arbore a fost unul dintre cei mai importanţi boieri ai lui Ştefan cel Mare, fiind hatmanul Sucevei din 1486. a apărat cu mult curaj Cetatea Sucevei în 1497, împotriva atacurilor poloneze. A rămas în istorie alături de renumita biserică din satul ce-i poartă numele, pe care a înălţat-o în anul 1503. Biserica, cu hramul Tăiarea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, din satul Arbore este ridicată pe un plan rectangular, sugerând în …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Dragomirna

Mănăstirea Dragomirna – 1609 Întemeiată de Anastasie Crimca în 1602, construită între 1602 (biserica mică) şi 1609 (biserica mare, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh), Mănăstirea Dragomirna, aşezată la circa 10 km de Suceava, s-a impus ca o capodoperă a arhitecturii medievale, prin silueta îndrăzneaţă, orientată spre înalt, şi, prin rafinamentul decoraţiei sculpturale a bisericii mari, expresie a simţului estetic al ctitorului ei. Zidurile împrejmuitoare, cu turnuri, constituite în fortificaţii de apărare, au fost ridicate de …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Suceviţa

Mănăstirea Suceviţa 1581 – 1601 Situată în satul cu acelaşi nume, pe valea pârâului Suceviţa, la o distanţă de 18 km sud-vest de oraşul Rădăuţi, Mănăstirea Suceviţa a fost zidită între anii 1581 – 1606, cu cheltuiala întregii familii de boieri Movilă, dintre care Ieremia a domnit în scaunul Moldovei între anii 1595 – 1606, iar Simion perioade scurte, în Ţara Românească şi în Moldova. Biserica, cu hramul Învierea Domnului, este construită în stilul arhitecturii …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Moldoviţa

Mănăstirea Moldoviţa 1532 În codrii ce acopereau odinioară clinurile celor două obcine din stânga şi din dreapta văii Moldoviţei, precum şi pe pârâul Ciumîrna în sus, vieţuiau, încă din secolul al XIV-lea, numeroşi pustnici care cu timpul şi-au întemeiat o modestă bisericuţă din lemn. Pe lângă ea s-au înălţat apoi chilii, luând astfel naştere o colectivitate duhovnicească. Sihăstria aceasta avea să fie extinsă, iar bisericuţa din lemn avea să fie înlocuită cu una din piatră, …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Humor

Mănăstirea Humor 1530 – 1535 Aşezată în nordul Moldovei, la 5-6 km de orăşelul Gura – Humorului, pe valea străbătută de apele limpezi ale râului Humor, biserica mănăstirii, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, se înscrie între renumitele biserici bucovinene cu fresce exterioare, care reflectă vechimea şi dăinuirea lor deopotrivă simţul estetic, adâncimea credinţei creştine, gloria şi melancolia destinului istoric al fiinţei umane pe aceste meleaguri. Aici au fost înălţate şi au existat, pe rând, două …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou

Întemeietorii bisericilor şi mănăstirilor bucovinene, domnitori şi boieri iluminaţi, demonstrează prin ctitoriile lor că aveau deplina conştiinţă că existenţa şi esenţa specifică a unui popor se pot apăra, în bătălia cu agresivitatea istoriei şi cu timpul numai prin valori de înaltă spiritualitate, estetică şi sacră deopotrivă. Bisericile şi mănăstirile din această parte a ţării se află într-o perfectă armonie cu mediul înconjurător (munţi, păduri, ape curgătoare), integrate în acelaşi ritm cosmic, în măsură să creeze …

Citeste tot

Mănăstirile din Bucovina – Mănăstirea Probota

Bisericile din Bucovina îşi au frumuseţea şi măreţia lor aparte atât prin picturile interioare şi exterioare, cât şi prin arhitectură. Privindu-le, de îndată suntem învăluiţi într-o atmosferă de reculegere sufletească; chipurile sfinţilor ne arată viaţa lor de sfinţenie – cea mai înaltă treaptă a demnităţii omului; aceasta este starea care apropie pe om de Dumnezeu; privindu-le, simţim lucrarea şi prezenţa lui Dumnezeu în ei. Aceste biserici cu picturile lor sunt mărturii ale credinţei noastre ortodoxe, …

Citeste tot

Restaurant La Bella Musica – Braşov

Sătulă de agitaţia din Cluj, am ajuns la concluzia că merit un weekend în care să mă relaxez. Şi ca destinaţie de weekend, am ales oraşul Braşov de care îmi era dor. Despre ce am vizitat aici, Biserica Neagră, rezervaţia Tâmpa, Strada Sforii, Poiana Braşov, Pietrele lui Solomon, am vorbit şi am să vă mai spun în articolele următoare. Acum vreau să vă recomand un restaurant deosebit din Braşov, la care nu am decât un …

Citeste tot

Biserica Neagră – Braşov

Nu poţi să spui Braşov fără să te gândeşti la Biserica Neagră, Strada Sforii, Piaţa Sfatului, rezervaţia Tâmpa., Poiana Braşov. Oraşul Braşov a fost atestat documentar în anul 1234, dar sub denumirea de Corona, apoi Barasu şi în final Braşov, în anul 1288 şi a fost unul dintre cele mai importante oraşe din Transilvania. Braşovul a fost mereu recunoscut pentru calitatea şi diversitatea mărfurilor, pentru armele care se fabricau aici. Poziţia privilegiată a oraşului au …

Citeste tot