Stilul de viață și stilul alimentar

Stilul de viață și stilul alimentarCe se înțelege prin stilul de viață?

Stilul, de la latinescul stylul, care înseamnă condei, scris, compoziție, este un termen folosit în vorbirea curentă, dar și în filozofia culturii, în estetică, teoria artei și critica de artă pentru caracterizarea unor culturi, epoci, individualități ceratoare sau opere.

Prin noțiunea de stil se indică maniera particulară, specifică, de folosire a mijloacelor de expresie în cadrul creațiilor spirituale ale unui popor, ale unei epoci sau unor curente. Constituie un mijloc de bază în definirea originalității creației culturale regăsite în produse, procese, judecăți de valoare și altele.

În practica de zi cu zi se întâlnesc numeroase stiluri care ne marchează existența, ne aliniază la societatea în care trăim, dar ne și detașează de aceasta prin ceea ce este propriu fiecăruia dintre noi. Pentru descifrarea acestei probleme apreciem că este interesant să se detalieze unele noțiuni la care se va apela în continuare, pentru a înțelege legătura lor cu alimentația și bucătăria. Este vorba de stilul de viață, stilurile individual și ale unor grupe de populație, stiluri folosite pentru satisfacerea unor nevoi, așa cum este și stilul de alimentație.

Stilul de viață indică ansamblul unitar de concepții și comportamente care caracterizează felul particular de a trăi al unui om sau al unei colectivități, o familie, un sat, o regiune, oameni dintr-o profesie. Stilul de viață exprimă unitatea lăuntrică și gradul de evoluție a personalității, formată sub egida unui ideal de viață și corespunzător unor anumite culturi.

Înrâurirea stilului de viață se regăsește asupra tuturor manifestărilor umane. Caracterizarea stilului de viață poate fi pregnant evidențiată prin natura și conținutul trebuințelor obiective și subiective formulate și prin particularitățile produselor și serviciilor cu care sunt ele acoperite. Stilul de viață are un corespondent în stilurile specifice ale produselor și serviciilor cu care se satisfac trebuințele.

Stilul de alimentație sau stilul alimentar este o componentă a stilului de viață. El indică concepțiile și comportamentele unui om și semnificația pe care o acordă actului alimentar, precum și cu procurarea și consumul bunurilor alimentare necesare.

Pentru toate formele de regăsire a vieții, de manifestare a stilului de viață, dar mai ales în cazul particular al actului alimentar, se poate afirma că atât cultura cât și civilizația influențează alimentația, în întregul ei. Se constată că îndeosebi producția de alimente are contribuție la creșterea nivelului de civilizație alimentară și a culturii alimentare. Putem remarca schimbarea continuă a aspirației noastre alimentare pe măsură ce aflăm noi informații despre igiena alimentației, valoarea alimentară a unor produse și altele. Noile acumulări culturale au de multe ori drept consecință modificarea stilului alimentar. Aspirația alimentară este influențată de cultură, de unde diferențierile sensibile ale preferințelor alimentare ale populației.

Civilizația este un mod de existență al culturii, constituie sensul ei activ și funcțional, regăsindu-se aplicat în domeniul produselor folosite, al acțiunilor întreprinse și al eficacității obținute. Una din modalitățile de exprimare a civilizației o constituie totalitatea bunurilor alimentare pe care le produce societatea, familia, individul și care sunt determinate de nivelul cultural al acestora.

Este foarte important de pus în evidență rolul modelator pe care-l are nivelul de civilizație asupra stilului alimentar. Dacă mergem într-o altă regiune, în care se produc alimente de alt gen decât cele care ne plac, cele cu care ne-am obișnuit, deci unde există un alt nivel de civilizație alimentară, deși vom căuta să selectăm pentru nevoile noastre pe cele ce corespund sau sunt apropiate de ceea ce dorim, va trebui să facem și o serie de concesii.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.