Poezii de suflet – Leonard Sándor (III)

Poezii de suflet – Leonard Sándor (III)Noapte

Sub clar de lună, mut, zeiţa nopţii

Deşartă cufărul de stele pribeginde

Iar în căderea lină, calmă-a sorţii

Se cheamă tainic inimi în colinde.

 

Visul amar, febril mesaj de pace

Alintă zbuciumul de visuri vegetale

Dar tu, pierdută-n umbra care tace

Te dai în lături, când îţi ies în cale.

 

Şi-alergi frenetic, tot spre lumi deşarte

Zâmbeşti, distrată, calm, demonului uitării

Pe când eu tac, şi valuri de regrete

Mă poartă-n van pe malul cald al mării.

 

În cruda noapte ce mereu te-atrage

Nu-s stele argintii, nici luna nu mai cerne

Torenţial, iubirea care plânge

Căci azi zeiţa lacrimi doar aşterne …

 

  • Unde eşti? …

 

Unde eşti tu, minune, visare între ţărmuri

Copilă aurie, plasmatică chemare,

Ecou al lunii albe, fereastră purpurie,

De sânge cald vioaie?, fior de renunţare! …

 

Să fi venit aici, în inima-mi bolnavă,

S-asculţi cu ea o mie, poveştile din crânguri,

Să mă-ncălzeşti etern pe-o margine de apă,

Să simţi şi tu hazardul, corola din adâncuri …

 

O strângere de mână, şi-un univers dispare;

E liniştea fierbinte şi ceasul de argint,

Răsfrângere pe ape, iluzie a morţii,

E saltul lin de stele tot raiul din cuvânt.

 

Unde eşti tu lumină, atingere suavă,

Emoţie arzândă a fierberii astrale,

Romanţă învechită, te vreau ca pe-o suflare,

Duală contopire a dragostei banale …

 

  • Omul din noi

 

Iată-l colindând codri seculari,

Singur în pustietatea pădurii,

Căci nu-i nimeni să-l vadă râzând

De tristeţea sa zadarnică …

 

Iată-l privind noaptea total neagră

Singur în eternitatea haotică de-afară

Transcendent într-o copilărie naivă,

A fericirii izolate în căminul inimos,

De dincoace de fereastră …

 

E omul din noi, pierdutul din veacuri

Ajungându-ne încăpăţânat din urmă,

Proclamându-şi dreptul său imuabil:

Substratul ultim al sensibilităţii umane-

Spărgând zidul iluziilor.

 

E seva curată din aspra tulpină

Crescută în iarna mocirlelor verzi

Erupând în acută sfâşiere de nori,

Implozie candidă a ecourilor

Şi a setei de tandră lumină …

 

  • Dinspre zori

 

Menire derivată sub arc de largi cascade

Şi-n aripat tezaur de visuri lin suire

Din mâine adunată chemare şi-n balade

Regăsită-i zilnicului zbucium: fericire

 

O parte din lumina ce nemureşte falnic

Adus omagiu calmei, platonicei zeiţe

Sălăşluire-n marea ce sapă-adânc, zadarnic

Încerc şi eu, prin tine, candoarea din sobiţe

 

Cu prometeic fulger abruptul dintre zile

E iarnă. Fulgii limpezi în inima-mi fierbinte

Mă ard şi izbăvirea cuvintelor abile

E vară. O secundă de stea şi joc cuminte.

 

Înmiresmată vatră, ecourile-ţi cântă

Şi lin dureri aprinse în zbatere se-aştern

Iubind doar cărămida prin triluri te-nspăimântă

Neantul gol de suflet şi spaţiul. În etern,

 

E coborârea-n trepte dar linişte-i şi-n pace

Tresaltă caldul cântec în inocenţă mută …

Împărăţii de piatră se prăbuşesc. Tenace

Din ofilirea florilor aievea zbor şi-ascultă

 

În mine răsuflarea amiezii unui basm.

Ce arcuire suplă … Firesc din timp se-aşterne

Dorinţa şi străbate o biruinţă-n spasm

Şi-n flacăra de veghe secunda mea se cerne …

 

De vină este rostul descătuşat al clipei

Al izbăvirii cuget, liman adânc şi veşnic

Efemeride-n salturi-sintezele aripei

Sinapsa camuflată prin dragoste în sfeşnic …

 

Şi totuşi, întuneric … sau lună? Doar visare

De calme stele limpezi şi argintii sicrie

Adulmecă aievea fiinţele … bizare

Forjate dintr-un suflet şi scrise pe hârtie

 

Cu limpede cerneală. Suflare de azur

Se scurge-n vene ludic. Ce mitică sclipire

Pulverizează-n spaţiu masivul gol şi dur!

Excursia în mine e-n stele convertire;

 

Scop tragic e lumina gheţarilor sporadici

Durere vie-n seva cuprinderii totale

Organice moluşte înoată-n prispă. Sadici

Şi nebuloşi luceferi azvârlă-n orgi suflare

 

Adâncă, şi otravă de miere fumegândă

Iluzie a vieţii în largă clocotire

În van încerci corabia suavă şi plăpândă

Ce-n ap-atunci uitată rugină e. Zdrobire,

 

Din candidă splendoare e saltul în puzderii

În mine şi în tine subtil înfiripată-

Grădina. Fumegândul, şi-n vântul primăverii,

Văzduh de calde roiuri magnet e, făr’ de pată.

 

Ci-n zbor pot numai cei ce cred în absoluturi

De diamant palate să desluşească-n ceaţă.

Ca timpul peste toate, tăcerilor din scuturi

Să stăpânească rece discordia măreaţă.

 

Fantasticul te-ndeamnă. Ah, şi nu poţi să rezemi

Mâhnirea-n mângâiere, nici strălucirea-n floare

Robotic paşii-ţi scapă, pe ude trepte semeni

Seminţe de garoafă şi lacrimi de cicoare …

 

Şi-odată tot cu vântul, desprinderea nechează

Vlăstare risipinde pulverizează josnic

Suprem-eliberarea de joc grotesc veghează

Ca pruncul lor de aur să urce-n carul cosmic.

 

Şi-n amintire mândră să mâne şi să plângă

Pe-un fir de blondă rază ce-a fost un tandru soare

Odată-n veşnicia apusului. Ajungă!

Atâta chin amarnic şi dulce nepăsare …

 

Avânt de metastaze în licăriri de gânduri

Cohortică mişcare a haosului negru,

Coborâtoare clipă,obvers rubin din rânduri

Tu umpli defilarea fotonului integru:

 

Cu inefabil dor şi peste nori planare

În goană de salcâmi şi violetă briză

Prin învârtire Terra ne cântă şi dispare

Aici sunt, eşti şi tu, pe-o bancă-n parc şi-n criză

 

Secundele secunde ne dor. Accelerată,

Din sentiment şi-n unde a lacului minune

A-nvăluit hotarul copilăriei. Iată:

Eu ţip şi în tăcere o dragoste apune

 

Deschisă, poarta verde a lungii-mprejmuiri

A clocotit şi-n spumă de ruginiri sihastre

Amestecă prezentul cu unice iubiri.

Dezintegrată, plânge inima unei castre

 

Statuie de fecioară în cioburi risipită,

În univers limanuri nu sunt dar nu te teme,

Eu aduna-voi totul în margine grăbită

Constructori de corole vom fi, şi de poeme.

 

În port lumini de zahăr şi-o muzicuţă hoaţă

Iar vaporaşe saltă în veselii şiraguri

Lăsat-am fericirea din basme pentru-o viaţă

Şi slabe luminiţe mai ard acum în praguri

 

Dansează fanii. Suie, pe cer obuzul rău

Ucigător şi aspru în veterană ploaie

Duminica e-o jale agrestă. La Ceahlău

Privirea ta coboară din munte prin văpaie

 

Şi încă-n lunca verde privighetori mai cântă

Iar codrul se mai umple de farmec sfânt spre sară

De ştim convieţuirea cu zorii ce ne-alintă

În aburi reci-vigoare şi sunet de vioară

 

Din pavăză şi flaut noi am suit spre mâine

Şi mâini împreunate adus-am printre versuri

Cosmonauţi săpându-şi o literă în pâine

În pribegire lină şi-n somn amar de sensuri

 

Pustietoare lavă, ce-n menghină înghesui

În orbitoare flamă de jar şi de cuvinte

Spre adevăr călirea şi-n luptă doar alesu-i

Învingător e-n lauri şi arde-n rug fierbinte

 

Căci toţi la fel chemarea o-ndeplinesc aievea

Şi mai presus de toate stă scrisă veşnicia,

Neviaţă şi nemoarte ce-a fost, nu e şi fi-va

Mereu pe şagă pusă şi zbor. Pe temelia

 

Trecutului mocnind în remuşcări clocite.

Zburdalnice imagini şi-n izolare ştearsă

Rămân în căutarea schimbării absolute

Ce este totuşi viaţa? Eu nu ştiu, da-i o farsă!

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.