Legile lui Murphy II

relativity_light_bendingLegile lui Murphy sunt printre cele mai cunoscute legi, mereu menţionate şi amintite într-o discuţie, le găsim afişate în diferite localuri, restaurante şi baruri, în săli de conferinţă şi birouri.

Legile lui Murphy se regăsesc în diferite domenii, dacă în articolul precedent am vorbit despre Legile lui Murphy – legile managementului, legile competenţei şi legile vieţii universale, azi te invit să te delectezi cu legile relativităţii, legile programării calculatoarelor, legile cercetării experimentale şi legile ingineriei.


Legile relativităţii

 • Chiar dacă faptele sunt rigide, adevărul este flexibil.
 • Durata unui minut depinde de poziţia ta faţă de uşa de la baie.
 • Durata unei căsnicii este invers proporţională cu durata petrecerii de nuntă.
 • Dacă păstrezi un lucru prea mult, îl poţi arunca. Dacă arunci un lucru prea devreme, vei avea nevoie de el imediat ce l-ai dat la gunoi.
 • Dacă cumperi banane necoapte, ele vor fi mâncate înainte de a se coace. Dacă le cumperi coapte, ele se vor strica înainte de a se mânca.
 • Telefonul sună întotdeauna când eşti la baie, sau eşti în faţa uşii de la intrare şi îţi cauţi cheile ca să descui uşa.
 • Când formezi un număr greşit, nu sună niciodată ocupat.
 • O jucărie care nu se sparge poate fi folosită la spartul altor jucării.
 • La coada cealaltă se serveşte mai repede decât la coada la care te-ai aşezat.
 • Nimic nu arată atât de frumos când este privit de aproape, ca atunci când este privit de departe.
 • Întotdeauna plouă când îţi speli maşina. Dar nu încerca să speli maşina ca să plouă, că nu merge.
 • Este foarte simplu să faci ceva complicat, dar este foarte complicat să faci ceva simplu.
 • Când remediul oferit de minister nu se potriveşte problemei ridicate, este mai uşor să schimbi datele problemei decât să obţii un alt remediu.
 • Orice soluţie generează noi probleme.
 • Dacă ajungi prea devreme, s-a amânat. Dacă îţi dai sufletul ca să ajungi la timp, va trebui să aştepţi. Dacă întârzii, este prea târziu. Daca te simţi bine, nu-ţi face griji. Vei trece peste asta.
 • Zâmbeşte…mâine va fi mai rău.

Legile programării calculatoarelor

 • Să greşeşti este uman, dar ca să zăpăceşti de tot lucrurile ai nevoie de un calculator.
 • Un program de calcul face ceea ce îi ceri, nu ceea ce ai vrea tu să-ţi facă.
 • Valoarea unui program este direct proporţională cu greutatea hârtiei pe care se scot rezultatele lui.
 • Complexitatea unui program va creşte până va depăşi capacitatea de înţelegere a operatorului care trebuie să lucreze cu el.
 • Descoperirea unei erori într-un program de calcul se face abia după ce programul a fost folosit câteva luni de zile.
 • Orice program de calcul ajuns în faza de exploatare, este depăşit.
 • Orice program de calcul costă mai mult şi necesită mai mult timp decât s-a considerat iniţial.
 • Dacă un program este util, va trebui schimbat. Dacă nu mai este util, va trebui să fie justificat.
 • Orice program se va extinde pentru a ocupa întreaga memorie disponibilă a calculatorului.
 • Dacă pentru introducerea corectă a datelor în calculator s-au prevăzut o serie de teste, se va găsi un idiot ingenios care va descoperi o metodă de a introduce şi date greşite.
 • Dacă ai găsit două erori într-un program, caut-o şi pe a treia.
 • După ce eroarea găsită a fost corectată, se va constata că de fapt nu a fost nicio eroare.
 • Orice sistem care depinde de fiabilitatea umană este nefiabil.
 • Erorile nedetectabile se prezintă într-o infinitate de forme, pe când cele detectabile sunt prin definiţie în număr finit.

Legile cercetării experimentale

 • Ştiinta îţi spune adevărul. Nu te lăsa înşelat de fapte.
 • Prin definiţie, când investighezi necunoscutul, nu ştii la ce rezultat vei ajunge.
 • Dacă un experiment iese bine, înseamnă că ceva nu a fost în regulă.
 • Dacă repetarea unui test de laborator ridică probleme, e bine să faci testul o singură dată.
 • Niciun experiment nu este reproductibil. Dacă ar fi, atunci ar trebui ca şi eşecurile lor să fie reproductibile.
 • Niciodată să nu încerci repetarea unui experiment reuşit.
 • Progresul în ştiinţă este invers proporţional cu numărul revistelor de specialitate publicate.
 • Nu găseşti niciodată timp să faci bine un experiment, dar vei găsi întotdeauna timp suficient pentru a-l reface.
 • Cu cât teoria este mai sofisticată, cu atât mai bine.
 • Dacă un program de cercetări nu merită făcut, atunci nu merită să fie bine făcut.
 • Dacă anumite rezultate nu sunt conforme cu teoria, ele trebuie ignorate.
 • În orice lucrare experimentală, mai întâi desenezi curbele finale şi după aceea fixezi punctele corespunzătoare datelor obţinute.
 • Orice idee revoluţionară trece prin trei stadii caracterizate prin reacţiile: a) “Este imposibil, nu-mi irosi timpul.” b) “Este posibil, dar nu merită.” c) “Eu am spus întotdeauna că este o idee grozavă.”
 • Drogurile sunt acele substanţe, care injectate la şobolani conduc la noi rapoarte ştiinţifice.
 • Dacă ai o problemă grea de rezolvat să o dai unui om leneş – el va găsi o cale mai comodă de rezolvare a ei.

Legile ingineriei

 • Maşinile ar trebui să lucreze, iar oamenii să gândească.
 • Când ai încercat totul şi nimic nu a mers, citeşte instrucţiunile de folosire.
 • Ca să funcţioneze, trebuie să introduci ştecherul în priză.
 • Nu forţa. Foloseşte un ciocan mai mare.
 • Experienţa variază direct proporţional cu echipamentul distrus.
 • Fiabilitatea unei maşini este invers proporţională cu numărul persoanelor care privesc la asamblarea ei.
 • Echipamente identice, testate cu bine în mod identic, se vor comporta în mod diferit în exploatare.
 • Maşinile care se defectează pornesc de cele mai multe ori când apare personalul de reparaţie.
 • Părţile interschimbabile ale unui echipament nu vor putea fi schimbate între ele, fiindcă nu se potrivesc.
 • Orice schimbare de proiect va fi solicitată după ce echipamentul a intrat deja în construcţie.
 • Dacă instalaţia pilot funcţionează perfect, instalaţiile industriale corespunzătoare vor funcţiona prost.
 • În orice proiect ingineresc, dacă se pot strecura erori, atunci ele se vor produce.
 • Orice eroare în calcul ingineresc se va produce astfel încât să afecteze cel mai mult rezultatul final.
 • În orice formulă, constantele – în special cele preluate din manualul inginerului – se vor considera ca variabile.
 • După ce toate piesele au fost asamblate, pe bancul de lucru au mai rămas câteva piese.
 • După ce au fost desfăcute toate şuruburile de la componenta care trebuia reparată se va constata că s-a greşit componenta.
 • Fisurile în material nu apar decât înaintea inspecţiei finale.
 • Dacă realizarea unui agregat necesită “n” componente, numai “n-1” componente vor fi disponibile în stoc.
 • Orice cablu tăiat prea lung se dovedeşte a fi prea scurt.
 • Un gram de practică valorează cât un kilogram de teorie.
 • În condiţii riguros controlate de : umiditate, temperatură, presiune, volum, un mecanism se va comporta după bunul său plac.
 • Măsoară cu micrometrul. Fă semn cu creta. Taie cu toporul.
 • Nu poţi repara ceva dacă nu-i stricat.
 • Găurile date sunt de două feluri: unele cu diametrul mai mare decât cel proiectat, iar celelalte cu diametrul bun, dar poziţionate greşit.
 • Cea mai importantă funcţie a inginerului proiectant este să facă lucrurile cât mai dificile pentru constructor şi aproape imposibile pentru reparaţii.

Atât de complexe, atât de adevărate!

1 thought on “Legile lui Murphy II”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.